Výstavy Eragon

Dátum Miesto konania Trieda Umiestnenie
14.11.2015 KV Oezinok (Marko Sisterman) dorast N1
16.1.2016 MVP Nitra (Pavlásková) mladých V2
17.1.2016 MVP Nitra (Řehánek) mladých V1, CAJC
2.4.2016 MVP Nitra (Vojtek) mladých V1, CAJC
3.4.2016 MVP Nitra (Vojteková) mladých V1, CAJC
  Slovenský šampión mladých    
11.6.2016  MVP Nitra (Kotlár) stredná V1, CAC
13.8.2016 Klubová výstava chrtov Mojmírovce(J. Rodal Vila) stredná V1,CAC
4.11.2016 Špeciálna výstava chrtov Pezinok (Gregorz Weren) stredná V1, CAC
5.11.2016 DUOCACIB Bratislava (Ridarčíková) stredná V1,CAC, R-CACIB
6.11.2016 DUOCACIB Bratislava (Fulgenzi) stredná V1, CAC, R-CACIB
3.12.2016 MVP NItra (Limatainen) stredná V2
4.12.2016 MVP Nitra(Vojteková) stredná V2, R-CAC
14.1.2017 MVP Nitra (Vojtek) stredná V1, CAC, CACIB, BOS
  Slovenský šampión krásy    
15.1.2017 MVP Nitra (Fintorová) stredná V2, R-CAC, R-CACIB
18.2.2017 Victory show Bratislava (Piskay) stredná V2, R-CAC
19.2.2017 CAC Bratislava (Vondrouš) šampiónov V2, R-CAC
4.3.2017 CACIB Graz (Sistermann) šampiónov V4
1.7.2017 DUO CACIB Veľká Ida (Piskay) šampiónov V1, CAC, R-CACIB
2.7.2017 DUO CACIB Veľká Ida (Koros) šampiónov V1, CAC, CACIB, BOS
       

 

Pre prehľadnejší úpravu sekcie ide obsah rozdeliť do textových "blokov". Bloky sa dajú ľubovoľne vytvárať, presúvať a mazať. Ich úpravu zahájite dvojitým kliknutím tlačítka myši. Textový editor sa vždy spustí iba pre vybraný blok. Ako editor pracuje nájdete vo videoukážke.

Základné tipy:

 • Používajte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový riadok.
 • Obrázok je najprv treba nahrať na server cez Vložiť obrázok a Správcu súborov.
 • Obsah z Wordu vždy prenášajte cez Vložiť z Wordu.
 • NEpoužívajte medzerník pre zarovnávanie objektov.
Listovanie umožňuje dynamicky zobrazovať a skrývať obsahy vybraných blokov:
 • Stlačte tlačítko listovanie.
 • U blokov, ktoré majú byť skryté, vyplňte novo zobrazené textové pole.
 • Všetky bloky s vyplneným listovaním budú na stránkach skryté, okrem prvého v poradí.
 • Tlačítko pridať odkazy vytvrí nový blok so zástupcom, ktorý bude na stránkach nahradený odkazmi. Tieto odkazy budú shodné s vyplnenými nadpismi u listovaní a budú prepínať príslušné bloky.
 • Zo všetkých blokov, ktoré majú vyplnené listovanie, bude zobrazený vždy len jeden. Bloky, ktoré nemajú vyplnené listovanie vôbec, budú zobrazené vždy.
 • Ak chcete skrývať aj prvý blok listovania, vytvorte na jeho miesto nový prázdný blok a použite pre jeho nadpis výraz: %empty%
 • Ak chcete pri prepnutí bloku rolovať okno na hornú časť bloku, tak pridajte za text bloku výraz: %top% (napr. Dovolenka%top%)
TOPlist
aktualizované: 24.06.2018 12:31:50